2015: Rocker: Herd?? Mir doch wurscht! Gib Gas hier!